Fallos leves

 In Sin categoría

  DADES DEL/LA JUGADOR/A:

  Nom Jugador/a: Cognoms:

  DNI: Data de naixement:

  Adreça: Població:

  Categoria Equip:

  Compta amb els següents antecedents personals a tenir en compte a l'hora de la pràctica esportiva (ex. asma, diabetis, etc.)

  Pateix al·lèrgies?

  Pren medicaments?

  Dades del pare/mare/tutora

  (En el cas que el jugador sigui menor d'edat)

  Nom i cognoms:

  DNI: Telèfon:


  Accepto les quotes a pagar ABANS DE 28 DE FEBRER DE 2021

  Selecciona la quota que abonaràs (només una casella)

  CATEGORIA EQUIP IMPORT IMPORT 2on. GERMÀ -10% (aproximat) IMPORT 3er. GERMÀ -15% (aproximat)
  INICIACIÓ 240€

  216€

  204€

  PREMINI 270€

  243€

  230€

  MINI 285€

  257€

  242€

  INFANTIL 305€

  275€

  260€

  CADET 325€

  293€

  276€

  JÚNIOR I SENIOR 420€

  378€

  357€


  Forma de pagament

  100% d'import durant el mes de setembre.25% d'import durant el mes de setembre i 75% a pagar en vàries quotes abans de 28/02/2021 (a 31/12/2020 s'ha d'haver pagat almenys el 50%.


  He llegit i accepto els termes del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR): De conformitat amb el regulat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i lliure circulació d'aquestes dades, se li informa que les dades recollides en els formularis d'inscripció a les diferents activitats organitzades pel Club Bàsquet Consell seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és el CLUB BÀSQUET CONSELL i que se'ls donarà un ús adequat a la finalitat per la qual van ser recaptades, així com el contacte per a futures promocions o comunicacions relacionades amb el bàsquet o amb les activitats organitzades per aquesta entitat. El titular de les dades tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar quantes dades personals seves existeixin emmagatzemades en els fitxers del CLUB BÀSQUET CONSELL. Els drets citats poden ser exercits dirigint-se al CLUB BÀSQUET CONSELL a l'adreça de correu electrònic que segueix: CLUB BÀSQUET CONSELL G-57477457, info@cbconsell.com Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran en cas de no estar d'acord plantejar una reclamació davant la A.E.P.D.


  Acceptaré totes les normes a nivell individual i col·lectiu que es proposin per part de les autoritats i el club degut a les restriccions derivades de la COVID-19.


  Autoritzo la inserció d’imatges on aparegui el/la jugador/a, relacionades amb l’esport escolar i el Club Bàsquet Consell, i de les seves dades, a la plana web: www.cbconsell.com, youtube i xarxes socials del club.


  Accepto que, segons el REGLAMENT SOBRE L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS aprovat el 26/05/20, està prohibida la utilització de mòbils als vestidors.

  Introdueix el teu correu

  Recent Posts

  Leave a Comment

  Contacta

  Start typing and press Enter to search