INSCRIPCIÓ ESCOLETA DE PASQUA

DADES DEL/LA JUGADOR/A:


Dades de la mare o tutora


Dades del pare o tutorPreu:

SOCIS CBC 80€
NO SOCIS 105€

COLONYA CAIXA POLLENÇA: ES74 2056 0019 4410 0194 5623
CAIXABANK: ES97 2100 0273 8102 0008 4258


Introdueix el teu correu en el que puguem fer contacte
Contacta

Start typing and press Enter to search