Inscripció Tecnificació de Reis

DADES DEL/LA JUGADOR/A:


Dades de la mare o tutora


Dades del pare o tutorPreu:

SOCIS CBC 65€
NO SOCIS 90€

BANKIA: ES45 2038 3389 2260 0007 3827
COLONYA CAIXA POLLENÇA: ES74 2056 0019 4410 0194 5623
LA CAIXA: ES97 2100 0273 8102 0008 4258


Introdueix el teu correu en el que puguem fer contacte
Recent Posts
Contacta

Start typing and press Enter to search