PREINSCRIPCIÓ 2020/2021 (Escoleta/Sènior)

DADES DEL/LA JUGADOR/A:

*Nom i llinatges:
*DNI:
*Data de naixement:
*E-mail:
*Adreça:
*Població:
*categoria equip:
*Compte amb els següents antecedents personal a tenir en compte a l'hora de la pràctica esportiva (ex: asma, diabetis, etc):
*Pateix les al·lèrgies següents:
*Pren els següents medicaments de forma habitual

DADES DE LA MARE O TUTORA:

*Nom i llinatges:
*Tel:
*Mail:
*Professió:
*Empresa:
*Autoritzo a incloure el meu mòbil als grups de Whatsapp del club:

DADES DEL PARE O TUTOR:

*Nom i llinatges
*Tel:
*Mail:
*Professió:
*Empresa:
*Autoritzo a incloure el meu mòbil als grups de Whatsapp del club:

Contacta

Start typing and press Enter to search