INSCRIPCIÓ ESCOLETA 20/21

  DADES DEL/LA JUGADOR/A:

  Nom Jugador/a: Cognoms:

  DNI: Data de naixement:

  Adreça:

  Compta amb els següents antecedents personals a tenir en compte a l'hora de la pràctica esportiva (ex, asma, diabetis, etc.)

  Pateix al·lèrgies?

  Pren medicaments?

  Dades de la mare o tutora

  Nom i cognoms:

  E-mail: Telèfon:

  Professió: Empresa:

  Autoritzo a incloure el meu mòbil als grups de Whatsapp del club SiNo

  Dades del pare o tutor

  Nom i cognoms:

  E-mail: Telèfon:

  Professió: Empresa:

  Autoritzo a incloure el meu mòbil als grups de Whatsapp del club SiNo

  Soci

  Aquesta temporada és obligatori que almenys el/la jugador/a sigui soci. Ho podeu ser tots amb el pack familiar.
  Tindreu diferents descomptes a les activitats del club, participareu als sortejos que es realitzen al llarg de la temporada i formareu part de l'Assemblea del club.

  Ja soc soci amb PACK FAMILIAR amb un/a germà/na més gran

  Nom soci/a 1

  Llinatges soci/a 1

  DNI soci/a 1

  Nom soci/a 2

  Llinatges soci/a 2

  DNI soci/a 2

  Nom soci/a 3

  Llinatges soci/a 3

  DNI soci/a 3

  Nom soci/a 4

  Llinatges soci/a 4

  DNI soci/a 4

  Nom soci/a 5

  Llinatges soci/a 5

  DNI soci/a 5

  PAGAMENT

  Titular del rebut (Nom del jugador/a) Titular del Compte

  El titular del compte sol·licita que atenguin els rebuts amb les dades que es detallen, en el compte que s'indica a continuació

  IBAN:

  Nom de l'entitat bancària:

  En el cas del retorn d'un rebut es cobrarà un càrrec de 2€

  Escollir els terminis dels càrrecs:

  Per 2n. GERMÀ (-10% dte.) Per 3r. GERMÀ (-15% dte.)
  Mensual (26€)

  Mensual (23,4€)

  Mensual (22,1€)

  Trimestral (78€)

  Trimestral (70,2€)

  Trimestral (66,3€)

  *En cas de només venir un dia a la setmana:

  Mensual (13)

  Mensual (11,7€)

  Mensual (11,05€)

  Trimestral (39€)

  Trimestral (35,1€)

  Trimestral (33,15€)

  *Amb el primer rebut es cobraran 10€ més, en concepte d'assegurança i fitxa

  *La roba obligatòria per a la Escoleta és: Samarreta d'escalfament + calçons curts, per import de 38€ (és cobrarà amb la primera o segona mensualitat)


  He llegit i accepto els termes del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR): De conformitat amb el regulat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i lliure circulació d'aquestes dades, se li informa que les dades recollides en els formularis d'inscripció a les diferents activitats organitzades pel Club Bàsquet Consell seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és el CLUB BÀSQUET CONSELL i que se'ls donarà un ús adequat a la finalitat per la qual van ser recaptades, així com el contacte per a futures promocions o comunicacions relacionades amb el bàsquet o amb les activitats organitzades per aquesta entitat. El titular de les dades tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar quantes dades personals seves existeixin emmagatzemades en els fitxers del CLUB BÀSQUET CONSELL. Els drets citats poden ser exercits dirigint-se al CLUB BÀSQUET CONSELL a l'adreça de correu electrònic que segueix: CLUB BÀSQUET CONSELL G-57477457, info@cbconsell.com Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran en cas de no estar d'acord plantejar una reclamació davant la A.E.P.D.


  Acceptaré totes les normes a nivell individual i col·lectiu que es proposin per part de les autoritats i el club degut a les restriccions derivades de la COVID-19.


  Autoritzo la inserció d’imatges on aparegui el/la jugador/a, relacionades amb l’esport escolar i el Club Bàsquet Consell, i de les seves dades, a la plana web: www.cbconsell.com, youtube i xarxes socials del club.


  Accepto que, segons el REGLAMENT SOBRE L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS aprovat el 26/05/20, està prohibida la utilització de mòbils als vestidors.


  Accepto complir el Reglament de Règim Intern

  Reglament sobre el règim intern del Club


  Introdueix el teu correu

  Contacta

  Start typing and press Enter to search